مدیرعامل و سرمربی استقلال که همواره از یکدیگر حمایت کرده اند در روزهای گذشته اختلاف نظر شدیدی پیدا کردند.

به گزارش شفقنا ورزشی، سید رضا افتخاری مدیرعامل استقلال در هفته های گذشته بزرگترین حامی منصوریان بود. او که در سخت ترین روزهای لیگ با حضور در تمرین و تکذیب حضور انتخاب جانشین برای منصوریان باعث شد تا آبی ها آرامش خود را دوباره پیدا کنند، پس از حضور در استقلال همواره حامی شماره یک منصوریان بود و ترجیح می داد تا از سرمربی جوان خود برابر انتقاد پیشکسوتان، هیات مدیره و رسانه ها حمایت کند.

با این وجود اما شنیده ها حاکی از این است که سرمربی و مدیرعامل آبی ها در روزهای گذشته دچار اختلاف نظر شدند و این اختلاف نظر به موضوع اخراج یا ترفیع پندار توفیقی، عضو سابق و دبیر هیات مدیره کنونی باشگاه باز می گردد. توفیقی مرد مورد اعتماد افتخاری در باشگاه است که در هفته های گذشته نیز همواره کنار مدیرعامل حضور داشته اما سرمربی آبی ها در هفته های گذشته به دلیل آنچه مذاکره توفیقی با سرمربی خارجی برای حضور در استقلال می داند، به شدت از او ناراحت است و از مدیرعامل استقلال درخواست کرده تا او دیگر نقشی در استقلال نداشته باشد که این موضوع با مخالفت افتخاری همراه شده است.

سرمربی و مدیرعامل استقلال که پیش از این تمام و کمال از یکدیگر حمایت می کردند، حالا در پرونده توفیقی دو موضع متفاوت دارند و هیچکدام حاضر به پذیرش نظر دیگری نیستند تا اینگونه منصوریان با حامی شماره یک خود دچار اختلاف نظر شود.

انتهای پیام