بهرام افشارزاده در یکی از اتوبان‌های تهران تصادف کرد.

به گزارش شفقناورزشی ؛بهرام افشارزاده در یکی از اتوبان‌های تهران دچار سانحه شدید رانندگی شد.و اتومبیل وی به سمت مخالف اتوبان پرتاب شد و خسارت قابل توجهی دید.
خوشبختانه در این سانحه به افشارزاده آسیب جانی وارد نشده است.

انتهای پیام