مهدی طارمی و محسن مسلمان، طبق قولی که داده بودند امروز پای صندوق رای حاضر شدند و رای دادند. با چهره‌ای مناسب‌تر و موجه‌تر از همیشه، که آن‌ها را شیبه پسرهای محجوب و سر به زیر کرده بود. البته تفاوت لباس، تنها تغییر طارمی و مسلمان نبود. طارمی چندی قبل غیرمستقیم از حسن روحانی حمایت کرد اما امروز، در کنار پسر سعید حدادیان رای را به صندوق انداخت.

انتهای پیام