حسین ماهینی و همسرش روز جمعه برای رای دادن به پای صندوق رای رفتند.

 

انتهای پیام