هوشنگ نصیرزاده که از مدتها قبل تاکید داشت که داریوش شجاعیان در گسترش فولاد خواهد ماند، امروز بالاخره تایید کرد که این بازیکن به استقلال خواهد پیوست. مدیرعامل گسترش فولاد در صحبتهای که البته بیشتر جنبه بازار گرمی داشت در هفته های اخیر بارها تاکید کرده بود که به لحاظ فنی باشگاه گسترش فولاد به شجاعیان نیاز دارد و به هیچ وجه حاضر به فروش این بازیکن نیست. از طرف دیگر نصیر زاده مبلغ بسیار زیادی را هم برای صدور رضایتنامه در صورت جدایی فرضی شجاعیان تعیین کرده بود.

با این همه اصرار خود شجاعیان به جدایی از گسترش و پیشنهاد خوب استقلال بالاخره باعث شد تا سران باشگاه گسترش فولاد به این نتیجه برسند که بیش از این تعلل نکنند.

خود نصیرزاده در این مورد می گوید: ” صحبت‌های مقدماتی انجام شده و استقلال عدد خودش را به پیشنهاد یک میلیارد و 700 میلیون تومانی ما خیلی نزدیک کرده است. بر همین اساس قرار شد بخشی از پول رضایتنامه شجاعیان به صورت نقدی و بخش دیگر در دو یا سه قسط به گسترش فولاد پرداخت شود؛ ضمن اینکه قرارداد انتقال شجاعیان به استقلال هفته جاری بین من و افتخاری منعقد خواهد شد”.

انتهای پیام