شفقناورزشی- پنالتی نگرفتن داور در بازی استقلال برابر استقلال خوزستان در یکی دو صحنه، اعتراض شدید استقلالی ها را به دنبال داشته است. یکی از این صحنه ها خطا روی قربانی در محوطه جریمه استقلال خوزستان بود که یکی از کارشناسان داوری هم آن را پنالتی تشخیص داده است. رضا غیاثی درباره این صحنه گفته است: ” داور علاوه بر اعلام پنالتی باید به بازیکن خاطی هم اخطار میداد که متاسفانه کل این قضایا از دید داور پنهان ماند”.

این صحنه اعتراض منصوریان را هم به دنبال داشته است. سرمربی استقلال پس از پایان بازی در مورد پنالتی گرفته نشدن برای استقلال از سوی وحید کاظمی گفت: ” روی دو صحنه پنالتی اما مشکوک هستیم. روی پنالتی اول از طبقه دوم نیز مشخص بود که لباس قربانی در آمد اما داور در 12 متری ندید و به او نیز گفتم. اگر پنالتی ما دیده می شد، ویسی مجبور بود جلو بیاید و اگر این اتفاق رخ می داد ما به خواسته های خود می رسیدیم. روی شهباززاده نیز پنالتی رخ داد. وقتی پای سجاد را می زند، او دیر به زمین می افتد و یک کارت نیز به ناحق گرفت”.

انتهای پیام