شفقناورزشی- در شرایطی که بازی نفت و پرسپولیس با نتیجه بدون گل در نیمه اول به پایان رسیده است، یک درگیری شدید در دقیقه ۳۵ این بازی شکل گرفت و محسن مسلمان به طرف یکی از بازیکنان نفت حمله ور شد.

در گیری از آنجا آغاز شد که امیر احمد کامدار بازیکن نفت یک تکل خشن روی پای مسلمان رفت که عصبانیت شدید بازیکن پرسپولیس را به دنبال داشت. بعد از آن محسن مسلمان، کامدار را با یک ضربه دست هل داد و بازیکن نفت هم که امیدوار بود بتواند یک کارت زرد یا قرمز به ضرر مسلمان بگیرد، با بزرگنمایی ضربه مسلمان خود را نقش زمین کرد. این مسئله واکنش تندتر مسلمان را به دنبال داشت و این بازیکن با فریاد به طرف کامیار حمله ور شد تا بازی برای لحظاتی از جریان بیافتد و دیگر بازیکنان و کادر فنی برای خاتمه دادن به ماجرا وارد شوند. فغانی نهایتا به خاطر این حرکت مسلمان به او یک کارت زرد نشان داد.

انتهای پیام