شفقناورزشی- مدیران باشگاه پرسپولیس به گادوین منشا گفته اند بدون اجازه آنها حق مصاحبه کردن ندارد. بعد از بازی نفت و پرسپولیس اتفاقات حاشیه ای زیادی پیرامون منشا افتاد که باعث شد پرسپولیسی ها از مهاجم سیه چرده خود بخواهند فعلا سکوت اختیار کند. منشا قصد داشته در مورد خیلی از مسایل  پیرامون دلخوری هایش صحبت کند اما به او گفته اند فعلا جواب هیچ خبرنگاری رو ندهد تا جو آرام شود. این در حالی است که پرسپولیسی ها در یک اقدام خود جوش جوی را براه انداختند که ناراحتی منشا بعد از بازی با نفت به خاطر گرفتن آزمایش دوپینگ بوده در حالی که موضوع ناراحتی این بازیکن پیچیده تر از این حرفاست. اینکه سکوت منشا تا چه زمانی ادامه پیدا کند مشخص نیست اما واضح است که از اوضاعش در پرسپولیس راضی نیست.

انتهای پیام