شفقناورزشی: اظهارات اخیر میناوند جنجال های زیادی را به وجود آورده به طوری که علی پروین هم نسبت به این صحبت ها واکنش نشان داده است.

به گزارش شفقناورزشی، علی پروین در گفت وگویی که با یکی از خبرگزاری های داشته دراین خصوص می گوید:میناوند یک کم شورش را در آورده است. یک‌کم باید مواظب باشد در جایی که حضور دارد هر حرفی را نزند. البته من این برنامه را ندیدم او باید یک کمی ملاحظه کند و جلوی دهانش را بگیرد. اینطوری نیست که هرجا بنشیند و هر حرفی را می‌زند و چهار نفر وساطت کنند. تلویزیون حداقل 20 میلیون بیننده دارد. این خوب نیست که او حرفی بزند و چهار نفر بخندند. برای فوتبالیست تیم ملی این حرکت بد است. من هیچ پادرمیانی‌ای در این خصوص نخواهم کرد.

انتهای پیام