شفقناورزشی- بیاد مبین، پسری که همسن قائدی بود و بعد از تصادف و سکته مغزی، اعضای بدنش اهدا شد. امروز استقلالیها پیراهن او را امضا کردند و به خانم زهرا ابراهیمی از قهرمانان تکواندوی ایران دادند.

انتهای پیام