مربي پديده با نوشتن پستي انتقادي در صفحه اينستاگرام خود تلويحا از سمت خود خداحافظي كرد تا شائبه حضورش در استقلال تقویت شود.

به گزارش شفقناورزشي، محمد تقوي از آغاز فصل به كادرفني تيم پديده اضافه شد و مطمئنا سهمي در موفقيت هاي اين فصل تيم مشهدي دارد. او كه از نامهرباني هاي كساني كه نامشان را نياورده، ناراحت است و اين ناراحتي را با يك پست اينستاگرامي نمايان كردن است، به نظر مي رسد اين پست اينستاگرامي بي ربط به تغييرات استقلال نخواهد بود.
بازيكن سابق استقلال در صفحه شخصي اش اينگونه نوشته است:
ازشروع تمرينات پيش فصل و در تمامى پنج ماهى كه بعنوان طراح و تمرين دهنده اصلى و انتخاب سبك فوتبال باشگاه پديده مشغول بكار شدم تنها هدفم تغيير نگاه بازيكنان و لذت بردن از بازى فوتبال بود. خوشبختانه در تمامى اين پنج ماه و به دور از حاشيه هاى رايج در فوتبال ايران و در حاليكه  دوستان پس از موفقيتهاى اخير  اين تيم حتى در مصاحبه هايشان از بكار بردن نام من هم دريغ مى كنند توانستم بدون سروصدا،  بيشتر تفكرات فوتبالى ام را با زبانى ساده به بازيكنان انتقال دهم كه همين برايم كافى است، موقعيتى كه بزرگترين  تجربه كار مربى گرى ام بوده و به همين دليل نيز از مسىًولين باشگاه كه به من اعتماد كردند صميمانه تشكر مى كنم. اما مشكل بزرگ فوتبال ايران كه همان چوب لاى چرخ گذاشتن است موجب شده  اين روزها تا حدودى تمركزم را از دست بدهم. دوستان فراموش نكنيد فوتبال روزهاى سختى نيز دارد و بايد مراقب بود. استراحت در كنار خانواده  در حاليكه پسر كوچكم فرزام را براى جراحى زانو بايد به ايران بياورم بهترين فرصت براى تمديد قوا و آماده شدن براى ادامه فعاليت در فوتبال پرحاشيه ايران است.

خبرورزشی

انتهای پیام