شفقناورزشی- پرسپولیسی ها قرار است با پیراهنی با طرح جدید قدم به دربی پیش رو که چهارم آبان برگزار می شوند، بگذارند. نکته عجیب اینکه در طراحی جدید باز هم بر تعداد تبلیغات روی پیراهن پرسپولیس افزوده شده و از گردن تا روی سینه و شکم همه جای این پیراهن پر از تبلیغ است تا برندهای مختلفی که اسپانسر پرسپولیس هستند هیچ یک نامشان جا نیافتد.

انتهای پیام