معاون وزیر ورزش و جوانان می گوید این وزراتخانه قانون عدم حضور بازنشستگان را اجرایی می کند.

 

به گزارش شفقنا ورزشی، فرامرزیان در گفت وگو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان با اشاره به قانون ممنوعیت بکار گیری بازنشستگان گفت : این مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی ، بایستی به سرعت در ورزش کشور اجرایی شده و ادامه تصدی بازنسشتگان در مسئولیت های فعلی غیر قانونی بوده و مستلزم پیگرد قضایی است.

معاون وزیر ورزش و جوانان ادامه داد : سازمان بازرسی و سازمان اداری و استخدامی کشور ، قانون ممنوعیت به کار گیری بازنشستگان را به همه وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی از جمله وزارت ورزش و جوانان ابلاغ کرده است و ما ملزم به اجرای آن هستیم.

وی درباره ادامه حضور بازنشستگان در مدیریت باشگاهها و فدراسیون ها گفت : تاکید مجلس و دولت و سازمان بازرسی کل کشور اجرای هر چه سریعتر این قانون است و قطعا وزارت ورزش و جوانان خود را ملزم به اجرای تمام و کمال آن می داند و به جز تبصره هایی که در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر شده است ، استثنایی دیگری نداریم.

فرامرزیان درباره سمت هایی که بازنشستگان در زمان بازنشستگی یا قبل از آن داشته اند برای ادامه حضور در پست های مدیریتی ستادی ، استانی ، باشگاهها و فدراسیون ها گفت : تنها مقامات موضوع ماده 71 در صورتی که در پست وزیر ، معاون وزیر ، سفیر و استاندار قرار بگیرند از شمول قانون ممنوعیت بکار گیری بازنشستگان معاف هستند و فردی حتی اگر قبلا پست مقامات داشته نمی تواند در رده دیگری به جز پست هایی که ذکر کردم بکار گرفته شود.

معاون وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد : به هیچ عنوان در موضوع اجرای ماده واحده قانون ممنوعیت به کار گیری بازنشستگان به جز مجوز سابقه ایثارگری از مراجع رسمی ، استثنای دیگری تحت هر عنوان نداریم.

انتهای پیام