شفقناورزشی- مهدی رحمتی تصویری از خودش با توپ بسکتبال منتشر کرده است. کاپیتان اول استقلال در کنار این تصویر متنی هم نوشته که بی ارتباط با وضعیت این روزهایش در استقلال نیست.

رحمتی نوشته : “دنیا به شایستگی هایت پاسخ میدهد. نه به آرزوهایت … پس شایسته‌ی آرزوهایت باش … چه بسیار انسانها دیدم تنشان لباس نبود و چه بسیار لباسها دیدم که درونش انسانی نبود !”.

انتهای پیام