شفقناورزشی- هنوز به نیمه های فصل جاری نرسیده ایم که طرح پیراهن سوم فصل 19-2018 رئال توسط وبسایت فوتی هدلاینز لو رفته است.

رئالی ها از فصل بعد در برخی بازی های خود، پیراهن سرخ رنگ به تن خواهند کرد. پیبش از این در فصل 12-2011 و نیز 71-70 کهککشانی ها از پیراهن های قرمز رنگ استفاده کرده اند. فصل 15-2014 نیر پیراهن سوم رئال به رنگ صورتی بود.

انتهای پیام