شفقناورزشی- حسین ماهینی مدافع مستحکم پرسپولیس بعد از بازی با صنعت نفت توییت عجیبی در حساب خود منتشر کرد. 
 
انتهای پیام