شفقناورزشی- شفر روز گذشته در ورزشگاه آزادی حاضر شد تا بازی پرسپولیس برابر صنعت نفت را از نزدیک تماشا کند. حضور شفر البته واکنش گسترده هواداران پرسپولیسی حاضر در آزادی را به دنبال داشت و خیلی از تماشاگران برای او کری خواندند و شعار دادند. البته شفر با چهره ای خندان نظاره گر تماشاگران سرخ بود و برای لحظاتی برای آنها دست هم تکان داد.

انتهای پیام