گفته می شود گزینه مدنظر وینفرد شفر برای خط حمله استقلال مشخص شده و این بازیکن به زودی به تهران سفر می کند.
به گزارش شفقناورزشی ، قرار است این مهاجم جمعه به تهران سفر کند و شنبه در تست پزشکی استقلال حاضر شود.
پیش از این گفته شده بود استقلال با باکامنگا مهاجم کامرونی قرارداد امضا می کند اما حضور این بازیکن در ایران منتفی شد تا شفر پیگیر گزینه های دیگری باشد.
انتهای پیام