شفقناورزشی – بعد از گل سوم پرسپولیس یکی از تماشاگران وارد زمین بازی شد که حراست ورزشگاه خیلی سریع او را گرفت و در نهایت از زمین دور کرد تا در اجرای بازی خللی ایجاد نشود.
برانکو و افشین پیروانی به سمت این تماشاگر رفتند و از یگان ویژه خواستند که این تماشاگر را رها کند تا آرام به سکوها برگردد. 
 
انتهای پیام