شفقناورزشی – روزنامه گل در جدیدترین شماره خود از عدم تمایل سرور جپاروف با استقلال خبر داده است. 

انتهای پیام