شفقنا ورزشی – روزنامه استقلال جوان که در روزهای گذشته نقش کم رنگی به رحمتی داده بود برای روز پنج شنبه تیترهای پررنگی در حمایت از رحمتی و مظلومی زد و تلاش کرد بدون حاشیه  پشت سر تیم قرار بگیرد. 

در یکی از تیترها استقلال جوان از قول مظلومی نوشته است: در استقلال، رحمتی عصای دستم است.