شفقناورزشی- استقلال امروز تهران را به مقصد ایروان ترک کرد. آرش افشین در مسیر این سفر یک عکس سلفی از خود در کنار کاوه رضایی و بختیار رحمانی در هواپیمایی که عازم ارمنستان است، منتشر کرده است.

afshin9

انتهای پیام