شفقنا ورزشی : طعنه دوباره مورینیو به ونگر؛ حضور طولانی مدت در یک باشگاه لزوماً به معنای موفقیت نیست.

مورینیو دوباره به ونگر کنایه زده است.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا ورزشی ، ژوزه مورینیو که در طول بیست سال اخیر، در باشگاه های مختلفی حضور داشته و چندین بار تغییر تیم داده است، اعتقاد دارد یک مربی کوتاه مدت نیست، بلکه رساندن باشگاه به موفقیت خودش یک تفکر بلند مدت است، او در صحبت هایش به ونگر هم کنایه زده است، مورینیو چنین گفته است:

اگر مردم بگویند من از باشگاهی به باشگاه دیگر می روم، این حرف درست است ولی من یک مربی مقطعی و کوتاه مدت نیست. من باشگاه ها را برای موفقیت آماده می کنم. باشگاه ها را به شرایطی می رسانم که وقتی آن تیم را ترک می کنم، مربی جدید به یک باشگاه کلاس جهانی وارد می شود. و در چنین شرایطی حتی اگر باشگاه را ترک کنید، نمی توانید مربی را کوتاه مدت تصور کنید. اگر یک یا دو سال روی نیمکت تیمی باشید یا در شغلی حاضر باشید و آن تیم یا سازمان را آماده موفقیت کنید، این تفکری کوتاه مدت نیست، این یک نگاه بلند مدت است. ممکن است ۱۰ یا ۲۰ سال در باشگاهی باشید و وقتی آن تیم را ترک می کنید، آن باشگاه آماده ناکامی باشد.

انتهای پیام