شفقناورزشی – در روزی که استقلال شکست دراماتیکی را برابر ذوب آهن متحمل شد، مصدومیت داریوش شجاعیان هم بر بار تلخی این شکست و میزان نگرانی های آبی ها برای دیدار برگشت افزود.  باید منتظر باشیم و ببینیم که این بازیکن کلیدی تیم شفر به این بازی می رسد یا خیر.

انتهای پیام