شفقنا ورزشی – از اردوی استقلال خبر می رسد سید مهدی رحمتی تمرینات پرفشاری را در آستانه بازی برگشت با ذوب آهن به انجام می رساند.

رحمتی که در بازی رفت سیو های درخشانی داشت با یک پنالتی مغلوب شد و می خواهد در بازی برگشت با پیروزی زمین را ترک کند.