شفقنا ورزشی – شفر و رحمتی برای نخستین بار در این فصل در یک گفت و گوی رسانه ای در کنار هم حاضر شدند و رحمتی انتخاب شفر از بین بازیکنان استقلال برای گفت و گوی رسانه ای قبل از بازی بسیار مهم با ذوب آهن بود در این گفت و گو حرفهای مختلفی زده شد که همه حول پیروزی استقلال می چرخید. اما زبان بدن شفر و رحمتی هم حرفهایی داشت. مهمترین پیام اشاره های غیر کلامی این بود که کاپیتان و شفر حالا به هم رسیده اند و شدیدا به هم نیاز دارند تا استقلال بالا و بالاتر بیاید.

باید منتظر بمانیم و ببینیم فردا نتیجه این همدلی و نشاط و لبخندهای معنی دار چه می شود.