شفقنا ورزشی-شفر در صفحه اینستا گرامی خود به تمجید تیم ملی پرداخت:

🔸تا کنون سال خوبی را برای فوتبال ایران دیدیم. دو تیم ایران جزو هشت تیم برتر آسیا قرار دارند.
🔸اگر ما مقابل ذوب آهن قرار نمی گرفتیم این عدد می‌توانست به 3 برسد
🔸این برای فرهنگ فوتبال ایران بسیار خوب است و نشان دهنده قدرت لیگ ایران و شخصیت شگفت انگیز، روحیه و عزت نفس بازیکنان فوتبال ایران است.
🔸فوتبال وفاداری و اشتیاق است، نه تنها کسب و کار.
🔸حالا ما برای تیم ملی تشویق می کنیم.
🔸مبارزه کنید، باقی بمانید، سالم بمانید، زمان خوبی داشته باشید و به 100٪ برسید – اما ما می دانیم که شما می توانید.
شما آن را بارها و بارها ثابت کردید.