شفقنا ورزشی-عکس های صفحه رسمی تیم ملی مراکش از فرودگاه استونی و مشارکت این بازیکنان در صفحات اجتماعی علاقه وافر این بازیکنان به تلفن همراه و اینترنت گردی را نشان می دهد.