شفقناورزشی- «مریم بخشی» به عنوان نخستین مدیرکل زن ورزش استانی کشور، با حکم «مسعود سلطانی فر» به مدیرکلی ورزش و جوانان استان گیلان منصوب شد.

به گزارش شفقنا ، وزیر ورزش در بخشی از حکم خود برای مدیرکل ورزش و جوانان استان گیلان نوشت: با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از رهنمودها و منویات مقام معظم رهبری با ساماندهی، بسیج منابع و امکانات، ایجاد زمینه مناسب برای خدمت رسانی صادقانه و متناسب با شان والای مردم شریف استان و فراهم کردن نشاط و خودباوری در خانواده بزرگ ورزش و جوانان، در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.
«بخشی» کارشناس ارشد رشته تربیت بدنی و دانشجوی دکترای این رشته است که به مدت 15 سال سمت های مدیریتی در سطح هیات، شهرستان و معاونت اداره کل ورزش و جوانان گیلان را بر عهده داشته است

به نقل ازایرنا