شفقنا ورزشی – پخش زنده والیبال ایران – روسیه که امروز یک شنبه 20 خرداد 1397 ساعت 16 برگزار می شود  را در لینک های ذیل ببنیید:

http://www2.live.irib.ir/?nol=123489

http://www.tv3.ir/live