شفقنا ورزشی-امیر مهدی ژوله با سخنانی محترمانه  نسبت به رفتارهای مهدی طارمی و سردار آزمون واکنش نشان داد که به شرح زیر می باشد:

 

پست امیر مهدی ژوله