شفقنا ورزشی-نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس به بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از منابع و مصارف نظام مدیریت شرکت‌های فرهنگی ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در ۱۰ سال گذشته پرداختند و این تقاضا را با ۱۷۸ رای موافق تصویب کردند.
در این رای گیری از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در جلسه ۲۶ نماینده رای مخالف و پنج نماینده رای ممتنع دادند.
این تقاضای تحقیق و تفحص ابتدا در کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی و تصویب شده است.
میزان درآمدهای شرکت های فرهنگی-ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در ۱۰ سال اخیر و محل تامین آن، میزان مصارف و هزینه های شرک تهای فرهنگی-ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در ۱۰ سال اخیر علی الخصوص تیم های تحت پوشش و محل هزینه کرد آن از محورهای این تحقیق و تفحص است.
میزان جریمه‌های ملی و بین‌المللی تیم‌های تحت پوشش شرکت‌های فرهنگی ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان و دلایل آنها در ۱۰ سال اخیر، سازوکار نظارتی و راهبری تیم‌های تحت پوشش شرکت‌های فرهنگی ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان و آیین‌نامه‌های اداری و مالی و تغییرات سازمانی و انتصابات ستادی در شرکت‌های فرهنگی ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان از دیگر محورهای این تفاضای تحقیق و تفحص است.
سید فرید موسوی نماینده تهران دلایل تقاضای این تحقیق و تفحص را سوء مدیریت ساختاری در باشگاه های ورزشی استقلال و پرسپولیس ذکر کرد و گفت: این مهم موجب ابهامات عملکردی شده و رویه امور در این باشگاه های غیرشفاف است.
وی به بدهی ۱۵۰ میلیاردی این باشگاه ها اشاره کرد و اظهارداشت: باشگاه های استقلال و پرسپولیس بنگاه های زیان ده هستند، لذا باید رویه کاری آنها آسیب شناسی شود.
به گزارش ایرنا، نماینده طراحان تحقیق و تفحص تاکید کرد: شفاف سازی هزینه ها و درآمدهای باشگاه ها ضرورت دارد، باید دست مافیا از فوتبال برچیده شود و به سمت مدیریت حرفه ای این ورزش حرکت کنیم.