شفقنا ورزشی – پخش مستقیم مسابقات جام جهانی روسیه را در لینک های ذیل ببنیید:

http://www.tv3.ir/live

http://www2.live.irib.ir/?nol=123489