شفقنا ورزشی – جدول تاریخی و بی سابقه فیفا از جام جهانی که شاید تا سالها تکرار نشود

ایراان بالاتر از اسپانیا و پرتغال