دادگاه عالی ورزش، با باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه پرسپولیس، مخالفت کرد.

به گزارش شفقنا ورزشی، سرانجام پس از کش و قوس های زیاد رای دادگاه عالی داوری ورزشی صادر شد.

همچنانکه پیش بینی می شد کورسوی امید سرخ پوشان برای بخشیده شدن به خاموشی گراید و این تیم نمی تواند در تابستان بازیکن جذب کند.

رای دادگاه کاس در خصوص پرونده پرسپولیس صادر شد و دادگاه عالی ورزش، با باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی، مخالفت کرد.

انتهای پیام