علیرضا فغانی / عکس از دیلی میل

شفقنا ورزشی: گرچه از هر قاره یک یا دو تیم داوری در جام جهانی باقی مانده است اما با توجه به ترکیب چهار تیم مرحله نهایی و داوری نکردن فغانی در مرحله نیمه نهایی، این دیدگاه قوت گرفته است که علیرضا فغانی یکی از دو بازی فینال را به احتمال بسیار زیاد داوری خواهد کرد.

بازی فرانسه – کرواسی و یا فرانسه – انگلیس هر دو برای داوری فغانی مناسب است.

باید منتظر ماند و دید انتخاب نهایی فیفا برای دو بازی فینال کدام داور است.