شفقنارزشی- استقلال با نفراتی، چون محمد دانشگر، فرشاد محمدی‌مهر، میثم تیموری، مرتضی آقاخان و روح‌ا… باقری توافق کرده، اما افتخاری می‌گوید فقط قرارداد دانشگر جنبه رسمی دارد و بقیه باید تست پزشکی بدهند!

با این حساب معلوم نیست سرنوشت ۴، ۵ بازیکن استقلالی جدید که در اردوی ترکیه هم هستند چه می‌شود؟ باید دید اگر آن‌ها مصدوم هستند چرا نصف شب عکس‌های توافق‌شان با توفیقی منتشر شد و چرا چند نفرشان در اردوی ترکیه هستند؟!

انتهای پیام