شفقناورزشی- در روزی که از چندین ستاره جدید در آزادی رونمایی شد، سکوها جو ملتهبی را پشت سر گذاشتند و در نهایت این استقلال بود که توانست به یک پیروزی پر گل برسد.

انتهای پیام