شفقنا ورزشی – جواد قراب با احکام صادره جدید، حالا ۵ شغل در باشگاه استقلال دارد.

به گزارش شفقنا، باشگاه استقلال احکامی جدید صادر کرده که طبق احکام صادره جواد قراب یکی از ۵ شغله های این باشگاه است.