بازیکنی که مدعی طلبی در حدود ۴۰۰میلیون تومان از باشگاه پرسپولیس است، با تسلیم مدارک جدید به فدراسیون فوتبال نزدیک به ۴۰ میلیون به ین باشگاه بدهکار شد!

به گزارش شفقنا ورزشی باشگاه پرسپولیس طی چند وقت اخیر با توجه به فشار فدراسیون فوتبال برای پرداخت مطالبات و دریافت مجوز حرفه‌گری، کار خود برای مذاکره با طلبکاران این باشگاه را آغاز و دنبال کرده است. در این ارتباط یکی از طلبکاران این باشگاه که طی چند وقت اخیر در گفتگوها و مصاحبه‌های خود مدعی است مبلغ قراردادش را از باشگاه دریافت نکرده، پس از تحویل مدارک جدید، به باشگاه بدهکار شده و شاید پرونده‌اش به کمیته اخلاق برود.

ورزش سه نوشت مدیر سابق باشگاه مدعی است این پول را به ستاره سابق پرداخت کرده است و حتی نزدیک به ۳۰ میلیون نیز بیشتر از مطالباتش به او پرداخت شده است و مدارک این پرداخت موجود است.

این مدارک به فدراسیون فوتبال تحویل شده تا پرونده این بدهی بسته شود. این بازیکن تنها بازیکنی نیست که از موقعیت بلبشوی مدیریتی در دوران گذشته پرسپولیس برای دریافت مبلغی بیشتر از دریافتی اش سواستفاده کرده بود.

انتهای پیام