شفقناورزشی –  مدیر عامل تراکتورسازی فردا به تبریز سفر خواهد کرد تا تکلیف سرنوشت تیم اش را مشخص کند.

به گزارش شفقنا، تیم تراکتورسازی  پس از شکست مقابل صنعت نفت آبادان در جام حذفی روز های سختی را سپری می کند و شایعات زیادی مبنی بر اخراج توشاک وجود دارد.

بر همین اساس قرار است اسدی، مدیر عامل تراکتورسازی فردا پس از سفر به تبریز در جلسه ای با اعضای هیات مدیره و جان توشاک به بررسی نتایج به دست آمده تا به این جای فصل خواهند پرداخت.