شفقنا ورزشی – دبیر دارنده چندین مدال آسیایی و جهانی در فضای مجازی با انتشار عکسی آرزو شهادت می کند
به گزارش شفقنا، علیرضا دبیر با انتشار این عکس در اینستاگرام خود نوشت: شهادت شیرین تر از عسل حضرت قاسم تولدی مبارک بود برای آن جناب، در سالروز تولدم آرزوی چشیدن جرعه ای شیرین از آن عسل دارم./مشرق