نیمار به تمجید از مسی و رونالدو پرداخته است.

به گزارش شفقناورزشی، اگرچه نیمار در مصاحبه اخیرش شایعه تمایلش برای بازگشت به بارسلونا را رد کرده بود و این اخبار را غیرواقعی لقب داده بود ولی در گفتگوی جدید خود به تمجید از مسی پرداخته و همینطور از رونالدو تعریف کرده است:

من در کنار مسی بازی کرده ام و از نظر من او یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ فوتبال است. او برای من الگویی در فوتبال است. من از مسی هرروز چیزی یاد می گیرم، چه آن زمان که در کنار هم تمرین می کردیم، چه در زمانی که کنار هم بازی می کردیم و چه زمانی که بازی اش را از طریق تلویزیون می بینم. این چیزی است که توانایی و ظرفیت من را افزایش و به من قدرت می دهد. همچنان از او چیزهای زیادی یاد می گیرم.

در مورد رونالدو باید بگویم او همچون یک هیولاست. بازی در مقابل او لذت خود را دارد و مایه افتخار هم است. برای مقابله با رونالدو باید آماده بود، او هم یکی از بهترین های تاریخ است، باید باهوش عمل کرد ولی در عین حال از بازی در مقابل او نیز می توان چیزهای زیادی آموخت. بنابراین هر دو بازیکنانی هستند که می توانم به آن ها اشاره و رجوع کنم. می خواهم یاد بگیرم، می خواهم همچنان و بیشتر و بیشتر فراگیرم و به جام برسم. بنابراین هر روز می خواهم چیزی فراگیرم.

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here