شفقنا ورزشی- رئیس کمیته ملی المپیک گفت: مجلس در خصوص هیات رئیسه هرچه تفسیر کند ما هم تابع هستیم که گفته‌اند هیات رئیسه شغل است.

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here