شفقناورزشی-مدافع برزیلی استقلال قبل از بازگشت به برزیل بخش اصلی مطالبات خود را دریافت می کند.

به گزارش شفقنا، پادوانی مدافع برزیلی استقلالی ها یکی دیگر از طلبکاران استقلال است که استقلالی ها حالا تلاش می کنند تا قبل از تبدیل شدن پرونده او به شکایت جدید، رضایت این بازیکن در امور مالی را جلب کنند.

پادوانی که پیش از این قرار بود به برزیل سفر کند تا بقیه مراحل درمانی را طی کند، قبل از سفر به این کشور با استقلال تسویه حساب خواهد کرد.

ورزش سه در ادامه نوشت: استقلالی ها قصد دارند تا قبل از تبدیل پرونده این بازیکن به یک پرونده دردسر ساز دیگر رضایت او را جلب کنند و تا به امروز نیز بخشی از مطالبات او را پرداخت کردند و طبق توافق بخش بعدی مطالبات این بازیکن را نیز تا پایان هفته پرداخت خواهند کرد.

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here