شفقنا ورزشی – عدم مطالعه قوانین و مقررات FEI و اشراف ناکافی وزیر محترم به قوانین و مقررات موجود در اساسنامه های فدراسیون های سوارکاری و چوگان و جاکی کلاب ها ،  و مشاوره های  کاملا اشتباه، عملا موجب صدور چنین نامه ای از سوی وزیر محترم ورزش و جوانان به وزیر محترم جهاد کشاورزی شده است.!!!

جناب اقای دکتر سلطانی وزیر ارجمند ورزش و جوانان؛

لطفا خیلی هوشیارانه دقت بفرمایید و مشاوره های خودرا از خبرگان دلسوز  بیشتری بگیرید

جناب وزیر؛

قانون نظام  جامع دامپروری کشور چنان هوشیارانه و استاندارد طراحی شده است که هویت هر دامی از جمله اسب،  حتی در حیات وحش،عملا فقط توسط یک نهاد متولی یعنی موسسه تحقیقات علوم دامی وزارت جهاد کشاورزی، تعیین میشود و این کفایت هویتی، کامل و نهایی است و نیازی به شناسایی هویتی و ثبت مجدد،توسط نهاد موازی ندارد، (حتی اگر کاربری هر دامی ازجمله اسب مرتبا تغییر نماید.)

زیرا،مطابق بند ب از ماده ۲ قانون نظام جامع دامپروری دام اینگونه تعریف شده است :

دام به حیواناتی ( شامل چهار پایان ، پرندگان ، آبزیان و حشرات ) اطلاق می گردد که که برای امور تغذیه انسان و یا تغذیه دام و فعالیت های اقتصادی ، تولیدی ، آزمایشگاهی ، ورزشی و تفریحی ، تولید ، نگهداری و پرورش داده می شوند.

این بند حتی حیوانات ورزشی ، تزئینی و تفریحی را دام محسوب می نماید که مانند همه ی دنیای مترقی اسب دنیا ،  در حیطه شرح وظایف وزارت کشاورزی هرکشورمی باشد.

ماده ۱۰ قانون نظام جامع دامپروری اعلام می دارد : به منظور حفظ و حمایت از منابع دامی و منابع و مواد ژنتیکی مربوط ، وزارت جهاد کشاورزی موظف به ثبت داخلی و بین المللی موارد مذکور می باشد.

ماده ۱۰ قانون نظام جامع دامپروری به لحاظ اهمیت منابع ژنتیکی دامی کشور به صورت مجزا و تحت آئین نامه ماده ۱۰ قانون نظام جامع دامپروری، همانطور که در قانون نظام جامع دامپروری پیش بینی شده است به تصویب هیئت وزیران رسیده و ابلاغ شده است.

قانون نظام جامع دامپروری مشتمل بر بیست و یک ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم مردادماه ۱۳۸۸ تصویب و در تاریخ بیست و یکم مردادماه ۱۳۸۸ به تصویب شورای نگهبان رسیده است و با تائید آقای علی لاریجانی ابلاغ گردیده است.

مثال بارز برای کفایت شناسایی هویتی واحد، توسط موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، اینست که اسبها کاربری متفاوتی دارند و برحسب شرایط زمانی و مکانی و کاربری و اقتصادی ، کاربری اسب ممکنست تغییر یاید و کاربری ورزشی اسب، یک کاربری خیلی مهم  این دام  است و برای مثال یک اسب با کاربری های متفاوت ذیل، اصولا در حوزه ی ورزش سوارکاری مورد تایید FEI نیست.

کاربری های گردشگری یا گوشتی و شیری و تزیینی  و تحقیقاتی و سرم سازی و باربری و حتی مراسم سنتی اسب مانند بزکشی و سویرنتگی و جنگی و انتظامی واسب چاپار(پست و حمل و نقل) و بسیاری از کاربریهای مشابه و متفاوت دیگر، که اولا این رشته ها هیچکدام ارتباطی به وزارت ورزش و جوانان ندارد وثانیا ممکنست تعدادی از این اسبها ، یک زمانی طبعا و براساس شناسایی استعداد انها، توسط خبرگان سوارکاری و یا مالکین و تولیدکنندگان، به یک اسب ورزشی تبدیل شوند و چون قبلا بالطبع توسط وزارت جهاد کشاورزی، شناسایی هویتی شده اند و دامپزشکی هم سلامت انها را کنترل و گواهی کرده است، واقعا و منطقا نیازی به شناسایی هویتی مجدد توسط وزارت ورزش و جوانان  ندارند و براحتی میتوانند مجوز شرکت در ورزش های سوارکاری را بگیرند و بالعکس بسیار محتمل است که  بخشی ازاسبهای ورزشی هم بدلایل متعدد از جمله صدمات وارده و یا عدم توانایی و عدم توجیه اقتصادی و حتی بنا به تمایل مالک یا تولید کننده، از میدان ورزش به حوزه های غیر ورزشی از جمله گردشگری و تحقیقاتی و غذایی و گوشتی و شیری و باری و تزیینی و..منتقل شوند که عقل و منطق و تجربه موفق دنیای پیشرفته ی اسبی ، حکم میکند که همه این اسبها باید توسط یک نهاد متولی یعنی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور تعیین هویت و شناسایی گردند و هیچ نیازی به موازی کاری وزارت ورزش و جوانان با وزارت جهاد کشاورزی نیست.

در خصوص متن تبصره ۳ بند ۱۱ ماده ۴  لایحه اختیارات  وزارت ورزش و جوانان در مورد واگذاری  اختیار واردات و صادرات اسب ورزشی به وزارت ورزش و جوانان و  منوط کردن صدور مجوز و موافقت های اصولی واحد های پرورش اسب به موافقت وزارت ورزش و جوانان!! هم باید عرض کنم که اصولا سیاستگزاری تولید اصلاحی دام از جمله اسب ، طبق قانون و مانند همه جای دنیا با وزارت جهاد کشاورزی کشور است و بالطبع چون شناسایی هویتی دام، از جمله اسب هم طبق قانون با وزارت جهاد کشاورزی است،بالطبع نیاز سنجی و سیاست گزاری واردات برای تولید اصلاحی  ونیز  صادرات برای توسعه بازارهای بین المللی اسبهای تولیدی، عملا  و منطقا و قانونا با موسسه تحقیقات علوم دامی و سپس، اجرای این سیاستها با مرکز اصلاح نژاد است و نهایتا فدراسیون های سوارکاری و چوگان و جاکی کلاب ها ، طرف مشورت و عضو کمیته های مشترک واردات و صادرات اسب ورزشی قرار می‌گیرندو قطعا  فدراسیون های سوارکاری و چوگان و جاکی کلاب ها تمام اطلاعات رکورد های تست های پرفورمنس  ورزشی و مسابقات  استاندارد را، باید در اختیار موسسه تحقیقات علوم دامی و کمیته های مشترک واردات و صادرات اسب های  ورزشی ، قرار دهند و قطعا موسسه تحقیقات علوم دامی در  هماهنگی کامل با مرکز اصلاح نژاد   برای جمع آوری رکوردهای ورزشی اسبها و نتایج تستهای پرفورمنس، با مراکز تولید و پرورش و باشگاهها و بالطبع با فدراسیون های سوارکاری و چوگان و  جاکی کلاب ها همسو و هماهنگ خواهد بود و نیازی نیست که مجوز واردات و صادرات اسب و صدور پروانه و موافقت اصولی مرکز تولید و پرورش اسب ، بطور انحصاری ، در اختیار  وزارت ورزش و جوانان باشد.

حال جناب وزیر ؛ چرا در روزهای اخیر از ورود اسبهای ورزشی میکروچیپ شده استاندارد و  دارای شناسنامه هویتی استاندارد از موسسه تحقیقات علوم دامی کشور ، توسط فدراسیون سوارکاری  جلوگیری میشود؟؟!! بله دقیقا کارشکنی های آشکار، توسط فدراسیون سوارکاری برای ناتوان جلوه دادن متولی قانونی ،  شروع شده است .

اصلا بفرمایید تا قبل از این نامه، ایا خود فدراسیون در مورد اسبهای ورزشی، چنین درخواستهایی را برای تمام اسبها ورزشی و برای تمام مسابقات ورزشی داشت؟!! دوم اینکه خیلی دور از منطق است که طوری جلوه داده اند که فدراسیون جهانی و مجامع  اسبدوانی بین المللی ،  تاکید بر داشتن شناسنامه هویتی اسب صادره از فدراسیون سوارکاری هرکشور کرده باشد و قطعا تمام موارد ذکر شده در نامه های ممانعت اخیر، توسط رییس فدراسیون سوارکاری ، اکنون کاملا توسط موسسه تحقیقات علوم دامی در حال انجام است و بسرعت تکمیل هم خواهد شد. قطعا، پاسپورت ورزشی توسط فدراسیون سوارکاری برای رشته های مختلف سوارکاری و یا توسط جاکی کلاب ها برای اسبهای رشته اسبدوانی ،باید صادر شود ولی این کار ربطی به میکروچیپ گذاری و شناسنامه هویتی ژنتیک توسط وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران ندارد که جنابعالی نگران تعلیق فدراسیون سوارکاری ایران شده اید!!

مطمئن باشید که فدراسیون جهانی سوارکاری ، هرگز بخاطر عدم صدور شناسنامه ی ژنتیک توسط فدراسیون سوارکاری ایران،   این فدراسیون را تعلیق نخواهد کرد بلکه برعکس، موضوع تعلیق فدراسیون سوارکاری در اینده، دقیقا میتواند بدلیل دخالتهای فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران ، در امور غیر موظف و غیر مرتبط با اساسنامه و نیز دقیقا بدلیل کم کاری و عدم توجه کافی به آموزش های پایه و عدم برنامه ریزی برای تقویم و اجرای مسابقات سوارکاری خیل عظیم  اسبهای ایرانی در داخل کشور باشد.

جالب اینکه اخیرا ، درصد قابل توجهی از اسبهای شرکت کننده در کورس عرب ایران ، نه تنها ، پاسپورت  ورزشی فدراسیون را ندارند بلکه هنوز جواب ازمایشات تست تایید والدین و نتاج انها هم ، هنوز  توسط فدراسیون سوارکاری، مشخص و اعلام  نشده اند و جالب تر اینکه، اخیرا همزمان با نامه ممانعت فدراسیون سوارکاری برای  اسبهای میکروچیپ شده توسط موسسه تحقیقات علوم دامی، درکمال تعجب  تعدادی  از اسبهای شرکت داده شده در مسابقات کورس عرب، هنوز میکروچیپ های غیر استاندارد قبلی   فدراسیون سوارکاری را هم نداشته اند!!

جناب دکتر سلطانی، جنابعالی در همین سالهای نزدیک، رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی بوده اید ، بگذارید کار هویت بخشی و تاسیس تبارنامه های استاندارد همه اسبهای ایرانی و بالطبع ، امر خطیر ثبت هویت های شجره ای و  ژنتیکی اسبهای ‌ورزشی ایران، طبق قانون مترقی نظام جامع دامپروری کشور و توسط بالاترین نهاد تخصصی قانونی یعنی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، انجام و به سرانجام برسد و بعنوان وزیری توانا و دانا، بگذارید و قاطعانه دستور پیگیری مستمر بفرمایید تا کار خطیر و بسیار ضروری آموزش های پایه وقهرمانی سوارکاران و اسبها  و تستهای  پرفورمنس و مسابقات منظم و مدون سوارکاری کشور ، توسط فدراسیون سوارکاری، بطور جدی انجام پذیرد تا شاهد شکوفایی مجدد  صنعت اسب و ورزش  سوارکاری کشور و شاهد گسترش واقعی و همگانی ورزش مفرح و باستانی سوارکاری و توسعه اشتغال و ثروت زایی و  ارزآوری در این صنعت بالنده باشیم.

به امید عنایت ویژه و عاجل و بررسی های مجدانه ی مجدد در متن نامه به وزیر محترم جهاد کشاورزی و حذف تبصره ۳ بند ۱۱ ماده ۴ لایحه اختیارات وزارت ورزش و جوانان توسط جنابعالی و مجموعه همکاران تحت مدیریت جنابعالی در وزارت ورزش و جوانان.

 

با سپاس ،عبدالجلیل غیادی

مدیر عامل شرکت تعاونی تولید و پرورش اسب اصیل ترکمن

شب یلدا و اول دی ماه ۱۳۹۷ شمسی

شهرستان راز  جرگلان، خراسان شمالی

انتهای پیام

sport.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام