شفقنا ورزشی – کارلوس کی روش در برنامه ۹۰ حاضر نشد قول صعود به فینال بدهد اما درباره تلاش برای تسخیر قلب ۸۰ میلیون ایرانی سخن گفت. چیزی که خودش می‌داند تنها با رسیدن به فینال و آن اتفاق مهم پیروزی ، بعد ۴۳ سال به وقوع خواهد پیوست.

چه عادل کی روشی پور باشد و چه کارلوس کاردل ، این بار دیگر قلب های همه ما فقط وقتی بدست خواهد آمد که در فینال جام ملتهای آسیا باشیم.
خیلی از مردم ایران حتما گفته های دیشب کارلوس کی روش را در برنامه ۹۰ دیده اند. کارلوس بهتر از همه ما می داند تیم ملی تیمی بلند مدت نیست. تیمی است که به قول عیسی پژوهشگر فوتبال و مترجم کتاب فوتبال و فلسفه ، تیم تورنمنت هاست. اصلا برای همین هم هست که نزدیکان به برانکو در توصیف کی روش می گویند او عجیب یکباره دم تورنمنت ها مسیر بازی را عوض می کند و تیمش را از نو می سازد.

کی روش ۸ سال است که همه تلاشش را کرده. دعواهایش را داشته ، هیچ حرفی را بی پاسخ نگذاشته و دیشب هم در ۹۰ قدمی به عقب نگذاشت. درست مثل یک جنگجوی واقعی. او عادت دارد به این طور بازی کردن. طعنه هایش را به آنهایی که تاختند زد اما هدفش درست چشم در چشم ، خود مردم بودند. مردمی که دنیای شان توئیتر و هیجاناتش نیست. آنهایی که این فن های افراطی دو طرف نیستند.
او رفت سراغ طبقه عامه. آنهایی که وقتی برای شان از جام جهانی گفت ، سریع یاد بازی ایران و آرژانتین ، ایران و پرتغال و ایران و مراکش بیفتند.
همان هایی که وقتی عدد ۶۵ میلیون نفر را برای شان آورد ، اشاره کرد که دیگر فقط آدم های روی سکوها نیستند. آنهایی هستند که اگر امروز در خیابان از فوتبال بپرسی شاید بگویند می دانی قیمت مرغ چند است؟ یا حتی بگویند:«کی روش این اواخر خراب کرده؟» ولی فردا که به تورنمنت برسیم، اولین بازی را که تیم ملی ببرد ، همه وجودشان می شود شور ، می شود تیم ملی ، می شود بچه های ایران. فوتبال برای شان مامنی می شود برای اتحاد. کی روش استاد اثرگذاری روی این قشر است. قشر خاکستری که بسترشان فوتبال نیست.
فوتبال شاید در اولویت های یک تا ده زندگی شان در طول سال نباشد اما به وقتش آتشین می شوند. می ریزند و خیابان ها را پر می کنند و غرور سراسر وجودشان را می گیرد.
او ۶ ماه در موضع ضعف بوده چون تیم ملی اصلا محلی از بحث نداشته. تورنمنتی نبوده. هرچه بوده لیگ بوده و بازی های باشگاهی آسیایی.
حالا اما دوباره مخاطب هدفش بازی را در دست می گیرند. کی روش درست می گوید . ۸ سال است در همین بستر جنگیده. همیشه خداداد و حرف هایش بوده. همیشه حاجی مایلی همین ها را گفته و منتقدان دیگر هم کم نگذاشته اند. او در زمان تورنمنت ها اما همیشه سعی کرده تیمش غرق در آرامش باشد. دعواها در اردوهای آماده سازی بوده ، در جنگ با آدم های منتقد . به وقت مسابقه اما حتی بارها عقب نشینی هم کرده است.

این شاید یک سیاست استراتژیک باشد اگر همه این بخش از حرف هایش را به عنوان یک حسن ختام بگیریم برای حضور ۸ ساله اش در ایران. آنجا که صراحتا گفت:«بعد از این تورنمنت وقتی قلب های همه ۸۰ میلیون ایرانی را فتح کردم ، با آرامش می روم.»

شاید منتقدانش از فردا بکوبند که او باز نمی رود. از قهرمانی نمی گوید که نگوید پیشتر قول داده است. اصلا برای همین است که در ۲۴ ساعت گذشته مدام می تازند به این مربی که چرا گفته حضور در میان ۴ تیم برای ایران یک رویاست.
درست هم می گویند در گذشته دور ما بارها در جمع ۴ تیم بودیم اما همین حالا از ۲۰۰۶ تا امروز به این مرحله نرسیدیم که فقط یک بارش با کی روش بوده است.

او دو بار تیمش را برده به جام جهانی ولی خودش هم بهتر از همه ما می داند این بار قلبی به دست نمی آید غیر از با رسیدن به آن گمشده بزرگ.
او شاید امروز چیزی از رسیدن به فینال نمی گوید اما همه یادمان هست که گفت در ایران مانده و قرارداد مشروط بسته برای رسیدن به فینال. برای رسیدن به رویای ۴۰ و چند ساله.
او و تیمش در همه این سال ها اول آسیا بودند و در تورنمنت های بزرگ جهانی بازنده سرافراز ولی حالا این قلب ها دیگر با بازنده سرافراز بودن به تپش در نمی آید. 

کی روش برای مان از این گفته در این شش ماه که برای جام ملتها ، تیمش رو به جلو تر خواهد بود و برای قهرمانی می جنگد. همه مردمی که بی شک در دل این دعواهای رنگی و دوقطبی نیستند ، از امروز دنبال آن اتفاق بزرگند. به تیم ملی شان ، به شاگردان جوان کی روش که پر از استعدادند ایمان دارند اما تنها با آن اتفاق بزرگ قلب های شان تسخیر می شد. دیگر راستش بازنده سرفراز بودن و گفتن اینکه چیزی از ارزش های مان این باخت کم نمی کند ، به قلب های شان آرامش نمی بخشد.
این واقعیتی است که اقلا خود کی روش بهتر از همه ما می داند و برایش مانده و جنگیده چون نمی خواهد تاریخ برابر نامش در ایران بنویسد: بازنده!

می داند که منتقدانش نشسته اند برای زمین خوردنش و دیدن باختش و پس با همه وجود باید بجنگد برای آن اتفاقی که ۸۰ میلیون ایرانی را در خیابان ها می ریزد.

انتهای پیام

sport.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام