شفقناورزشی- پرسپولیسی ها بعد از شکست برابر فولاد به شدت از عملکرد داور بازی انتقاد کردند.

یکی از انتقادات اصلی پرسپولیسی ها به داور بازی این بود که چرا در شرایطی که این تیم در شرایط حمله قرار داشت، داور سوت پایان بازی را ۳۰ ثانیه زودتر از زمان مقرر به صدا در آورد.