شفقنا ورزشی – کشتی حرف رشته‌های دیگر نیست. یک تاریخ است با ریشه‌های فرهنگی و مردمی که در دل اقشار جامعه جای گرفته است. کشتی برشی از منظومه پهلوانی و قهرمانی ماست.

 کشتی حکایت رفتار‌ها و منش‌های مردانی است که آفتاب و روشنایی را حکایت می‌کنند. مثالی زنده‌تر از تختی نیست، کمی که تاریخ را به عقب ببریم پهلوانان مردم را می‌توانیم بخوانیم. از پوریای، ولی پهلوان و شاعر و عارف نامی دوران صفویه و زندیه تا پهلوان فیله همدانی، محمد ابوسعید، عراقی اصفهانی، بیک قمری، حلاج یزدی، اکبر خراسانی، محمدصادق بلورفروش، سیدحسن رزاز، قاسم غفاری، حاج فیلی، عباس زندی و تختی. کشتی ما ریشه در فرهنگ این بزرگان دارد و به دلیل همین قدمت است که با ورود به مسابقات جهانی و المپیک به مدال می‌رسیم و آن محتوا و اندوخته تا به امروز دوام می‌آورد. تختی، حبیبی، دبیر، رسول خادم، موحد، یزدانی، سوریان، رضایی و نوروزی و کسب ۴۵ مدال طلا در مسابقات جهانی مدال کمی نیست. توفیق جهانبخت، عباس زندی، بنی سروری، امامعلی حبیبی، غلامرضا تختی، محمدابراهیم سیف‌پور، محمدعلی صنعتکاران، مهدی‌زاده، موحد، جوادی، سیدعباسی، فرح‌وشی، سلیمانی، ترکان، سیدعباسی، امیررضا خادم، رسول خادم، اکبر فلاح، محمد طلایی، عباس حاج‌کناری، عباس جدیدی، علیرضا حیدری، علیرضا دبیر، مهدی حاجی‌زاده، مراد محمدی، مهدی تقوی، رضا یزدانی، حسن رحیمی، فیروز علیزاده، حسن رنگرز، حمید سوریان، امیر علی‌اکبری، امید نوروزی، سعید عبدولی و طالب نعمت‌پور؛ و امروز کشتی بدون صاحب شده است. انتخاباتی در پیش است و رئیس جدید باید جانشین مدیرانی که از هفتاد و یک سال پیش بر این مسند مهم تکیه زدند شود. از محمد دفتری اولین رئیس فدراسیون کشتی تا رسول خادم که آخرین رئیس اعتراضی و شاید شورشی کشتی. حال انتخابات جدید در پیش است. قهرمانان و مدیران قصد دارند بر این صندلی تکیه بزنند.
خبرورزشی نوشت: جدی‌ترین نامزد این دوره امیررضا خادم برادر رسول خادم است و زمینه‌های اولیه نیز فراهم شده است تا او در رقابت با کشتی‌گیرانی، چون عباس جدیدی، علیرضا حیدری و علیرضا دبیری این ریاست را به دست آورد. به دلیل ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی کسانی که پرونده سالمی نزد مردم ندارند و با کیسه وارد انتخابات می‌شوند، ثبت‌نام نکنند تا لااقل این فدراسیون بتواند فضای پهلوانی خود را پاک نگه دارد. مدیرانی که اختلاس کرده‌اند، رشوه گرفته‌اند و برای خود دم و دستگاهی جور کرده‌اند که در این فرصت قصد بازگویی آن‌ها را نداریم وارد این انتخابات نشوند که در همین سطور با مدرک آن‌ها را افشا خواهیم کرد. کشتی یک رئیس پاک، پهلوان و دلسوز می‌خواهد. از این فدراسیون چیزی به آن‌ها که فقط به پول فکر می‌کنند، نخواهد رسید. بروید در جای دگر دکان بزنید.