شفقنا ورزشی_ آرای کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال در خصوص چند پرونده اعلام شد.

به گزارش شفقنا ورزشی و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال در خصوص چند پرونده به شرح زیر است:

* در پی شکایت مسعود حق جو از باشگاه گل و ریحان البرز، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۹۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۹ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت فرزاد حمیدی از باشگاه شهرداری ارومیه، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت درخصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان مواجه تکلیفی نیست.

*در پرونده شکایت محمدرضا پورمحمد از باشگاه صنعت نفت آبادان، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۴۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین درخصوص الباقی خواسته، دعوا خواهان مردود اعلام می گردد.

*در پی شکایت ابوالفضل بابادی عکاشه از باشگاه کارون اروند خرمشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت درخصوص خسارات هزینه دادرسی با عنایت به عدم مطالبه از سوی خواهان مواجه تکلیفی نیست.

*با توجه به شکایت هادی دغاغله از باشگاه کاروند اروند خرمشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم و درخصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان مواجه تکلیفی نمی باشد.

آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

انتهای پیام/ا

انتهای پیام

sport.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here